+48 506 999 952
biuro@qhar.pl

DTR – Dokumentacja Techniczno ruchowa

Pojemniki na beton ze spustem centralnym i wężem spustowym

Normalne warunki użytkowania

 • maksymalna dopuszczalna pojemność ładunku w litrach jest podana na każdym pojemniku (CAPACITE)
 • maksymalna dopuszczalna waga w kilogramach pojemnika z ładunkiem jest podane na tabliczce znamionowej (POIDS EN CHARGE)
 • maksymalna dopuszczalna waga ładunku w kilogramach jest podana na tabliczce znamionowej (C.M.U/ S.W.L)

Instrukcja użytkowania

W żadnym przypadku maksymalne obciążenie podane na tabliczce znamionowej nie może zostać przekroczone

 • pojemnik musi być używany tylko do transportu betonu o gęstości maksymalnej: 2.4
 • systematycznie sprawdzać zaczepienie pojemnika, który musi być zaczepiony wyłącznie za pomocą przewidzianych do tego punktów kotwiczenia (belka kotwiąca [1], zaczepy kotwiące [2], szyny transportowe [3]) oraz za pomocą haków, zawiesi lub wideł urządzeń transportowych, zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami
 • działanie mechanizmu spustowego przepustnicy [5]:
  model z dźwignią: otwierane ręcznie za pomocą dźwigni przepustnicy [17] z liną spustową [18], zamykanie automatyczne za pomocą sprężyny naciągowej przepustnicy [10]
  (w przypadku problemów z zamknięciem automatycznym należy użyć drugiej liny zamykania awaryjnego przepustnicy [15] podczepionej do zblocza awaryjnego zamykania przepustnicy [8]).


  Niektóre modele mogą być wyposażone w szyny transportowe [3] przeznaczone do transportu pojemnika za pomocą wózków widłowych i ładowarek z widłami . Widły urządzenia transportującego należy wsunąć w szyny transportowe pojemnika i zablokować je klamrą blokującą [4] uniemożliwiając tym samym wysunięciu się wideł z szyn pojemnika.

Zasady bezpieczeństwa

 • nie należy wykonywać czynności transportowych nad ludźmi
 • nie używać pojemnika do podnoszenia innych materiałów niż beton towarowy
 • nikt nie powinien wchodzić do pojemnika, nawet w celu jego czyszczenia
 • nigdy nie transportować osób przy użyciu pojemnika

Do kierownika budowy, robót, należy określenie zasad bezpieczeństwa związanych z właściwym użytkowaniem pojemnika na terenie budowy (zakładu pracy) oraz kontrolować, czy są one przestrzegane.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie

Po zakończeniu użytkowania lub przed dłuższą przerwą w pracy należy wyczyścić wewnętrzne i zewnętrzne części pojemnika:

 • wyczyścić pozostałości betonu i zaczynu cementowego, które mogą zakłócić prawidłowe działanie pojemnika i które mogą w razie braku ich usunięcia odczepić się od pojemnika w czasie pracy i stworzyć zagrożenie uderzenia z wysokości.
 • usunąć z mechanizmu spustowego przepustnicy [6] wszelkie ślady betonu lub zaczynu cementowego (poruszając przy tej czynności dźwignią przepustnicy [17])
 • opróżnić i wyczyścić stożek spustowy mechanizmu przepustnicy [7]
 • w celu łatwego i bezpiecznego czyszczenia zalecamy użycie naszego podestu SECANET (zapytać dystrybutora)
 • do czyszczenia pojemnika używać wody
 • zabrania się uderzania w pojemnik w celu jego wyczyszczenia (ryzyko zniszczenia pojemnika)

Smarowanie

 • regularnie wykonywać smarowanie mechanicznych elementów pojemnika, w szczególności zawiasy mechanizmu spustowego przepustnicy [14]. Obowiązek spoczywa na użytkowniku
 • do smarowania ruchomych części pojemnika zaleca się użycie smaru nierozpuszczalnego w wodzie, klasyfikacja L=XBETB2 zgodnie z normą ISO 6743-9

Konserwacja.
Niezbędne okresy wykonywania czynności kontrolnych i konserwacyjnych

 • przed każdym użyciem
 • minimum co 6miesięcy, jeśli pojemnik nie był użytkowany
 • zawsze w przypadku wypadku z pojemnikiem

Następujące operacje kontrolne i konserwacyjne:

 • sprawdź ogólny stan pojemnika: stan połączeń mechanicznych, spoin spawalniczych, wgnieceń w poszyciu, kształtu konstrukcji pojemnika, nadmiernego zużycia jego części*
 • sprawdź przed użyciem stan zawiesi (punktów kotwiczenia: belek, zaczepów i szyn transportowych) pojemnika*
 • sprawdź przed każdym użyciem zamocowanie mechanizmu przepustnicy i stożka przepustnicy do korpusu pojemnika*
 • sprawdź szczelność przepustnicy
 • sprawdź stan techniczny węża spustowego i jej zamocowanie do stożka przepustnicy*
 • sprawdź stan dźwigni spustowej i jej zamocowanie*
 • sprawdzić czytelność płytki znamionowej pojemnika i w razie braku jej czytelności oczyścić

*Znaczące zużycie, rysy w poszyciu lub trwałe odkształcenie powinno spowodować niedopuszczenie do pracy pojemnika i skontaktowanie się w tej sprawie z producentem lub jego dystrybutorem w celu oceny jego stanu technicznego.
W razie stwierdzenia powyższych nieprawidłowości lub innych nieopisanych a budzących Państwa niepewność związaną z dopuszczeniem pojemnika do pracy, prosimy o wstrzymanie jego pracy i pilny kontakt z naszą firmą.

Poniżej tabela kontroli

Kontrola Rozwiązanie, w razie wystąpienia problemu
Ogólny stan pojemnika, sprawdzenie spoin Kontakt z naszą firmą w przypadku wątpliwości
Zamocowanie mechanizmu przepustnicy do pojemnika Wymienić śruby i nakrętki (zawiasy)
Przymocowanie dźwigni przepustnicy i osprzętu Wymienić śruby i nakrętki (zawiasy)
Luzy powyżej 2mm na osiach przegubowych lub szczelinach mechanizmu przepustnicy Wymienić komplet mechanizmu przepustnicy
Duże wycieki z przepustnicy Wymienić komplet mechanizmu przepustnicy
Stan techniczny pierścienia mocującego [15] wąż spustowy Wymienić pierścień mocujący
Stan techniczny węża spustowego Wymienić wąż spustowy
Stan lin pojemnika Wymienić liny
Stan belki zaczepowej, zaczepów lub szyn pojemnika Wstrzymanie pracy i kontakt z naszą firmą

Elementy pojemnika służące do jego transportu:

Pozostałe elementy pojemnika podlegające wymianie:

Mechanizm spustowy przepustnicy z dzwignią, liną i stożkiem spustowym [5]:

Mechanizm spustowy przepustnicyz dzwignią [6]:

Stożek spustowy mechanizmu spustowego przepustnicy [7]:

Zblocze do awaryjnego zamykania przepustnicy [8]:

Zaczepy kotwiące [9]:

Sprężyna naciągowa przepustnicy [10]:

Wąż spustowy [11]:

Pierścień do mocowania węża spustowego [12]:

Uszczelka mechanizmu przepustnicy [13]:

Zawiasy mechanizmu spustowego przepustnicy [14]:

Lina zamykania awaryjnego przepustnicy d18mm l=5m [15]:

Amortyzator gumowy belki kotwiącej [16]: