+48 506 999 952
biuro@qhar.pl

Deklaracja zgodności /CE

PRODUCENT: Secatol / 94 route de Liguge / 86280 Saint Benoit / France

OŚWIADCZA, ŻE:

PRODUKT: Pojemnik na beton ze spustem centralnym i wężem spustowym (DESIGNATION)
TYP: opisany na tabliczce znamionowej pojemnika (TYPE)
POJEMNOŚĆ: opisana na tabliczce znamionowej pojemnika (CAPACITE)
MAKSYMALNA WAGA ŁADUNKU: opisana na tabliczce znamionowej pojemnika (C.M.U/ S.W.L)
KOD: opisana na tabliczce znamionowej pojemnika (CODE)
NR SERYJNY: opisany na tabliczce znamionowej pojemnika (No DE SERIE)
DATA PRODUKCJI: opisana na tabliczce znamionowej pojemnika (DATE)
WAGA POJEMNIKA: opisana na tabliczce znamionowej pojemnika (POIDS VIDE)
MAKSYMALNA WAGA POJEMNIKA Z ŁADUNKIEM: opisana na tabliczce znamionowej pojemnika (POIDS EN CHARGE)

Jest zgodny z rozporządzeniem:
– Dyrektywa dotycząca maszyn 2006/42/we
Jest zgodny z krajowymi przepisami transportowymi:
– Rozporządzenie nr 92-766 z dnia 29.07.1992r.
– Rozporządzenie nr 92-767 z dnia 29.07.1992r.
Jest zgodny z przepisami następujących norm:
– Normy NF EN ISO 12100-1
– Normy NF EN ISO 12100-2

Sporządzono w Saint Benoit. dn.: jak w oryginale, w załączeniu
Nazwisko podpisującego: jak w oryginale, w załączeniu
Podpis: jak w oryginale, w załączeniu Potwierdzono zgodność z oryginalną dokumentacją w załączeniu.

Data i podpis:
Karol Kucharek QHAR GROUP
ul. Radzymińska 66/72/26
03-752 Warszawa
NIP 1132392397